Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
18
Lis

W przygotowanej likwidacji nie zawsze pieniądze są najważniejsze

Robert KosmalKomentarze (0)

Stosowanie prawa – nawet w przypadkach, gdy przepisy wydają się jasne i jednoznaczne – to skomplikowany proces. Wymaga przede wszystkim szerokiego spojrzenia, uwzględnienia różnych czynników i zwarzenia na ewentualne skutki danej decyzji. Nie inaczej jest w przypadku przygotowanej likwidacji, w której krzyżują się ze sobą interesy dłużnika i wierzycieli. W tym także osób trzecich, np. pracowników, żywo zainteresowanych dalszym losem przedsiębiorstwa. Stąd ograniczanie się w takich sytuacjach do czysto ekonomicznych kalkulacji wydaje się zdecydowanie niewystarczające.

Reguły z pozoru wydają się proste – liczy się przede wszystkim najwyższa cena

            Prawo upadłościowe jednoznacznie stanowi kiedy sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w ramach pre-pack’u. Wtedy, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych. Pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie. Ewentualnie wniosek ten może zostać uwzględniony również wtedy, gdy  cena jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym. Przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszonej o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie. Gdy przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika.

            W związku z tym wydaje się, że najważniejszą kwestią w przygotowanej likwidacji jest znalezienie kupca będącego w stanie wyłożyć najwyższe środki za przedsiębiorstwo dłużnika. Na pierwszy rzut oka taką koncepcję można by uznać za słuszną – zwłaszcza z punktu widzenia wierzycieli. W końcu pozyskanie maksymalnych funduszy w procedurze pre-pack stwarza możliwości jak najszerszego zaspokojenia wierzycieli. Jednak z drugiej strony w przygotowanej likwidacji warto wziąć pod uwagę nieco szerszą perspektywę i zastanowić się nad nią. Czy zamiast koncentrować się na najwyższej z oferowanych cen, nie warto pomyśleć o przyszłości samego przedsiębiorstwa. Oczywiście w ramach obowiązujących regulacji Prawa upadłościowego. W takiej perspektywie decydujące okazują się kwestie dobrego zarządzania, a tym samym poszukiwanie nabywcy gwarantującego rozwój przejętego biznesu.

Kalkulacja może stworzyć nowe perspektywy

 

            Oczywiście wobec obowiązujących przepisów Prawa upadłościowego kwalifikacje menadżerskie potencjalnego nabywcy nie mogą być decydującym kryterium wyboru. Jednak należy pamiętać, że w praktyce oszacowanie jakie środki można by uzyskać przy likwidacji przedsiębiorstwa na zasadach ogólnych jest mocno ocenne. Stąd też decyzja sądu zawsze ma charakter uznaniowy. Musi on wziąć pod uwagę niepewny i trudny do oceny stan finansowy, jaki udałoby się osiągnąć w zwyczajnym trybie upadłości. Ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika również mogą mieć istotne znaczenie.

            Stąd też rozważanie perspektyw dla przedsiębiorstwa pod rządami określonego nabywcy możliwe jest właściwie tylko w określonej sytuacji. Gdy cena przez niego proponowana jest zbliżona do tej, którą można by osiągnąć w tradycyjnej upadłości. Jednak – biorąc pod uwagę powyżej opisane uwarunkowania – paradoksalnie jest to sytuacja często spotykana. Dlatego tak ważna jest odpowiedź na pytanie. Czy rozwój i dobre zarządzanie przedsiębiorstwem mieszą się w przesłance „interesu publicznego” lub „zachowania przedsiębiorstwa dłużnika”.

            Niewątpliwie tak. Wiadomo, że relokacja przedsiębiorstwa do takiego podmiotu, który gwarantuje mu lepsze zarządzanie jest korzystne. I to zarówno z punktu widzenia interesu publicznego, jak i jego zachowania. Bezwzględnie w interesie publicznym jest istnienie miejsc pracy. Wpłaty różnego rodzaju należności publicznoprawnych przez właściciela przedsiębiorstwa – od podatków zaczynając, na składkach ZUS kończąc – oraz inne społeczne korzyści związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W rękach sprawnego menadżera przedsiębiorstwo ma zdecydowanie większe szanse na zachowanie dalszej egzystencji. Zwłaszcza posiadającego bogate doświadczenie biznesowe.

Podsumowanie

Stąd też za uwzględnieniem lub przeciwnym uwzględnieniu wniosku o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji powinien przemawiać całokształt okoliczności. Zarówno ekonomicznych i społecznych wynikających z porównania możliwych i prawdopodobnych skutków pre-pack’u i tradycyjnej upadłości. Dlatego czyste kalkulacje matematyczne związane z ceną przedsiębiorstwa nie są wystarczające – sędzia decydujący w takich sprawach musi zachować dużo szerszą perspektywę.

 

——————————————————————————————————————–

Czytaj również:

Sąd rozpatrując wniosek o prepack musi ściśle trzymać się przepisów

Wyłączenie części składników w ramach przygotowanej likwidacji

Lotnisko w Radomiu – ciekawy przykład przygotowanej likwidacji

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: