Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
1
Paź

Skutki sprzedaży przedsiębiorstwa w procedurze przygotowanej likwidacji

Robert KosmalKomentarze (0)

Przygotowana likwidacja pozwala przede wszystkim na zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika przy jednoczesnym szybkim i efektywnym zaspokojeniu wierzycieli. Stąd też rozwiązanie to zyskuje w Polsce co raz większą popularność. Jednak każdy rozważający ten sposób wyjścia z trudnej sytuacji ekonomicznej powinien zdawać sobie sprawę ze specyficznych skutków sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach pre-packu.

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Istotą przygotowanej likwidacji jest sprzedaż całości bądź części przedsiębiorstwa i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanej w ten sposób sumy. Sama sprzedaż przedsiębiorstwa z punktu widzenia prawa cywilnego jest rozwiązaniem znanym od dawna. Kodeks cywilny od wielu lat przewiduje możliwość sprzedaży całości bądź wyodrębnionej części przedsiębiorstwa za pomocą jednej czynności prawnej dokonanej w formie aktu notarialnego.

Jednak celem sprzedaży dokonanej w ramach pre-pack’u jest przede wszystkim maksymalnie szybkie zaspokojenie wierzycieli oraz zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika, któremu grozi upadłość. Co prawda procedura ta została uregulowana w Prawie upadłościowym, jednak pod wieloma względami przypomina postępowania restrukturyzacyjne. Sprzedaż dokonująca się w przygotowanej likwidacji obwarowana jest kilkoma warunkami, które stanowią o specyfice przygotowanej likwidacji, a przede wszystkim służą realizacji wskazanych powyżej celów. O odmienność tej procedury świadczą także skutki sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach pre-pack’u.

Skutki sprzedaży w przygotowanej likwidacji

Przepisy dotyczące przygotowanej likwidacji w zakresie skutków sprzedaży przedsiębiorstwa odsyłają do ogólnych zasad Prawa upadłościowego. Tak więc przede wszystkim do art. 313 tej ustawy. Zgodnie z tym artykułem sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co to oznacza?

Zgodnie z Prawem upadłościowym nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. Zasada ta ma pełne zastosowanie do przedsiębiorstwa zakupionego w przygotowanej likwidacji. Stąd też organ podatkowy nie może żądać od nabywcy zapłaty jakichkolwiek zaległych podatków. Ich egzekucja może nastąpić jedynie na zasadach określonych w Prawie upadłościowym.

Specyfika sprzedaży przedsiębiorstwa w przygotowanej likwidacji dotyczy także wchodzących w jego skład nieruchomości. Zgodnie z Prawem upadłościowym z chwilą zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa wygasają wszelkie prawa i roszczenia ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości. Wygasają również roszczenia, które nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, ale zgłoszone sędziemu-komisarzowi.

Oczywiście nie oznacza to, że uprawniony traci możliwość zaspokojenia swoich roszczeń – wręcz przeciwnie. Uprawniony zyskuje możliwość żądania zaspokojenia z ceny uzyskanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa.

Wykreślenie hipoteki

Poza tym warto pamiętać, że samo wykreślenie hipoteki nie następuje z mocy prawa. Zgodnie z Prawem upadłościowym podstawą wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej jest umowa sprzedaży nieruchomości. Stąd też już w dniu podpisania umowy sprzedaży można złożyć w sądzie wieczystoksięgowym wniosek o wykreślenie hipoteki.

Oczywiście do takiego wniosku konieczne jest dołączenie samej umowy – w przeciwnym przypadku sąd nie będzie mógł dokonać wykreślenia wpisu. Ponadto w księdze wieczystej mogą być wpisane także prawa i roszczenia osobiste. Ich wykreślenie następuje na mocy prawomocnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej.

***

Poczytaj też:

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: