Sąd rozpatrując wniosek o przygotowaną likwidację musi ściśle trzymać się przepisów

Do postępowań upadłościowych odpowiednio stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że w kwestiach nieuregulowanych w przepisach ustawy Prawo upadłościowe stosuje się unormowania KPC. To z kolei przekłada się na wiele szczegółowych aspektów procedury upadłościowej – w tym przygotowanej likwidacji. Ponadto istnieje wiele zbieżności pomiędzy postępowaniem upadłościowym, a procesem cywilnym – zwłaszcza w zakresie … Czytaj dalej Sąd rozpatrując wniosek o przygotowaną likwidację musi ściśle trzymać się przepisów