Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
7
maj

Przygotowana likwidacja to rozwiązanie dobre, ale nie uniwersalne – kto powinien ją wybrać?

Robert KosmalKomentarze (0)

Polskie prawo przewiduje wiele różnych mechanizmów wyjścia z zadłużenia, czy – mówiąc szerzej – poprawy ekonomicznej kondycji przedsiębiorstwa.

Z tego więc względu jedną z kluczowych decyzji, jakie powinien podjąć prowadzący działalność gospodarczą chcący wyjść z kryzysu, jest wybór odpowiedniej procedury. Tu zaś warto zwrócić uwagę na przygotowaną likwidację, która w ostatnich latach zdobywa co raz więcej zwolenników.

Podstawową zaletą tej procedury jest jej szybkość. Przy założeniu, że uda się w krótkim czasie znaleźć kupca na przedsiębiorstwo, można bez długiego oczekiwania spłacić wszystkich wierzycieli. Jednak nie w każdym wypadku jest to rozwiązanie uniwersalne, idealne dla wszystkich, którzy popadli w tarapaty finansowe.

Kto więc powinien z niego skorzystać?

Istota przygotowanej likwidacji

Przygotowana likwidacja (ang. pre-pack) – pomimo tego, że swoją konstrukcją prawną pod wieloma względami przypomina restrukturyzację – została uregulowana w Prawie upadłościowym. Dokładniej w jego art. 56a-56h.

Istotą tego rozwiązania jest sprzedaż przedsiębiorstwa – co do zasady jego całości.

Jednak pre-pack może zostać dokonany także w stosunku do jego zorganizowanej lub znacznej części – po takiej cenie, która pozwoli na pozyskanie gotówki potrzebnej do spłaty zobowiązań. Nie oznacza to jednak, że przygotowana likwidacji jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy oferowana cena umożliwia spłatę wierzycieli przedsiębiorcy.

Takie kryterium byłoby nierealistyczne, stąd ustawodawca w inny sposób określił przesłanki dopuszczalności tejże procedury.

Kluczowym zagadnieniem jest, aby cena oferowana przez nabywcę przedsiębiorstwa była wyższa, niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych.

Pomniejszona o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie.

Ponadto sąd może uwzględnić wniosek o przeprowadzenie pre-pack’u – co istotne w obecnym stanie prawnym może złożyć go każdy z uczestników postępowania upadłościowego – także wówczas, gdy oferowana cena jest jedynie zbliżona do poziomu zaspokojenia wierzycieli, jaki można by uzyskać prowadząc likwidację na zasadach ogólnych.

Kto powinien wybrać przygotowaną likwidację?

Jednak za nim przedsiębiorca zacznie rozważać przeprowadzenie przygotowanej likwidacji, powinien odpowiedzieć sobie na dużo bardziej fundamentalne pytanie: czy rzeczywiście chce od razu sprzedać całość swojego przedsiębiorstwa (ewentualnie jego odpowiednią część), czy też jest nastawiony na prowadzenie (przeważnie dłuższej) restrukturyzacji, w zamian za zachowanie swojego biznesu.

Oczywiście nie jest powiedziane, że pre-pack musi w każdym przypadku oznaczać sprzedaż całości przedsiębiorstwa, a tym samym zakończenie przez dotychczasowego właściciela prowadzenia biznesu na jego podstawie. Z resztą w ramach restrukturyzacji i upadłości też może dojść (i w praktyce często dochodzi) do sprzedaży przedsiębiorstwa.

Mówiąc krótko – wybór metody wyjścia z kryzysu powinien zostać ściśle podporządkowany długofalowym celom.  Dopiero po ich określeniu możliwy jest sensowny wybór procedury.

Przygotowana likwidacja jest korzystną opcją przede wszystkim dla tych, którzy są zdecydowani na sprzedaż swojego przedsiębiorstwa albo prowadzą działalność na tyle dużych rozmiarów, że są w stanie wygospodarować jej część nadającą się do samodzielnego objęcia procedurą przygotowanej likwidacji.

Pre-pack jest także dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy stan zadłużenia przedsiębiorstwa wskazuje, że bez jego likwidacji po prostu się nie obejdzie. Wówczas nie raz prościej jest znaleźć nabywcę i stosunkowo szybko zakończyć proces restrukturyzacji, niż prowadzić go dużo dłużej, a i tak osiągnąć podobny wynik.

W każdym razie w dobie kryzysu nie ma prostych rozwiązań – wybór najoptymalniejszej ścieżki postępowania musi zostać poprzedzony długą i żmudną analizą. Dopiero wówczas można określić, która z nich jest najbardziej optymalna.

O sytuacji, kiedy jest kilku chętnych na nabycie przedsiębiorstwo w pre-packu czytaj w artykule tutaj>>

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: