Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
1
sierpień

Prepack także dla konsumentów

Robert KosmalKomentarze (0)

Przygotowana likwidacja także dla konsumentów

Przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika zyskuje co raz więcej zwolenników. Nic w tym dziwnego, gdyż jej ustawowe uregulowanie było postulatem – pojawiającym się na długo przed zmianami Prawa upadłościowego z 2015 roku – wielu środowisk. Oczywiście po ponad dwóch latach stosowania przepisów z zakresu pre-pack’u można już wyciągnąć pierwsze wnioski. Nie wdając się w szczegóły można stwierdzić, że rozwiązania ta zostały bardzo dobrze przyjęte zarówno przez dłużników, jak i wierzycieli. Świadczy o tym – poza analizami naukowymi i codziennym doświadczeniem – także zaproponowany kierunek zmian w Prawie upadłościowym, a zwłaszcza w procedurze przygotowanej likwidacji.

Rewolucyjna zmiana

Jedną z rewolucyjnych zmian planowanych przez ustawodawcę jest rozszerzenie stosowania konstrukcji przygotowanej likwidacji. Obecnie możliwość zastosowania pre-pack’u dotyczy jedynie dłużników będących przedsiębiorcami. Jeżeli natomiast zakładana nowelizacja wejdzie w życie także dłużnik nie posiadający takie statusu będzie mógł przygotować sprzedaż całego swojego majątku podlegającego egzekucji. Rzeczywiście jest to niezwykle ciekawe rozwiązanie, mogące stanowić efektywną alternatywę dla długotrwałej i często mało skutecznej egzekucji komorniczej z majątku dłużnika. Zgodnie z treścią planowanej noweli przepisów dotyczących przygotowanej likwidacji w toku postępowania o ogłoszenie upadłości każdy z jego uczestników będzie mógł złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości na rzecz jednego lub większej ilości nabywców. Tego typu wniosek będzie mógł złożyć zarówno wierzyciel, jak i dłużnik – nawet ten, który nie wnioskował o ogłoszenie upadłości. W tym ostatnim przypadku dłużnik będzie mógł złożyć wniosek np. w odpowiedzi na wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości.

Poza tym wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży będzie mógł przewidywać wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. Jednak, aby móc skorzystać z tej możliwości całą cenę trzeba będzie przelać na rachunek depozytowy sądu najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku. Taka wykładnia logicznie wynika z projektowanego przepisu art. 56a ust. 5 Prawa upadłościowego, który zakłada, że do wniosku o zorganizowaną sprzedaż majątku dłużnika wraz z wydaniem przedmiotu sprzedaży nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości koniecznym będzie dołączenie dowodu wpłaty ceny na rachunek depozytowy sądu.

Rozwiązanie pojawiających się problemów

 

            Projektodawcy przewidzieli także rozwiązanie głównych problemów, które pojawiły się w dotychczasowej praktyce stosowania przygotowanej likwidacji przedsiębiorstw. Jeżeli nowela wejdzie w życie nie będzie już możliwa sytuacja, w której termin na zawarcie umowy sprzedaży minie zanim zostanie stwierdzona prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu jej warunków. Według noweli termin na zawarcie umowy będzie wynosił 30 dni od dnia stwierdzenia prawomocności, a nie tak jak jest obecnie od dnia uprawomocnienia się postanowienia.

Drugim z nowych rozwiązań prawnych jest wprowadzenie innych zasad wnioskowania o zmianę warunków sprzedaży. W aktualnym brzmieniem Prawa upadłościowego stosowny wniosek może złożyć syndyk masy upadłości, natomiast kontrahent nie ma takiego prawa. Jest to rozwiązanie niekorzystne szczególnie w sytuacjach, gdy pomiędzy wydaniem postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży a jego uprawomocnieniem się. Oczywistym jest, że w tym czasie może dojść do zmiany warunków ekonomicznych, np. w zakresie cen. W takiej sytuacji, przy bierności syndyka, kupującemu pozostaje jedynie przystąpić do kontraktu, który w międzyczasie mógł stać się nieopłacalny. W projektowanej noweli prawo do złożenia wniosku o zmianę warunków sprzedaży – w terminie przewidzianym na zawarcie stosownej umowy – będzie mógł złożyć zarówno syndyk, jak i nabywca. Będzie to możliwe, jeżeli po wydaniu postanowienia przez sąd ujawniły się bądź zmieniły się okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątkowego będącego przedmiotem sprzedaży.

Prace nad nowelą ciągle trwają, a więc z pewnością na jej wejście w życie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Jednak z pewnością proponowane rozwiązania zdecydowanie poszerzą możliwość prowadzenia upadłości konsumenckiej, a przede wszystkim dadzą szanse na szybkie odzyskanie wszystkich należności przez wierzycieli.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: