Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
21
Paź

Prepack – poszukiwanie nabywcy – szansa, czy zagrożenie dla dłużnika?

Robert KosmalKomentarze (0)

Rozwijająca się w Polsce procedura przygotowanej likwidacji zyskuje sobie co raz więcej zwolenników. Głównie ze względu na szybkość rozwiązania problemu zadłużenia. Jednak sensowność rozpoczynania procedury przygotowanej likwidacji zależy przede wszystkim od zainteresowania kupnem przedsiębiorstwa. Co, jeżeli jest ono w stanie nierokującym sensowności kontynuowania prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o jego składniki? Wówczas znalezienie nabywcy może być trudne. W każdym razie warto zastanowić się, jakie metody wykorzystać do jego poszukiwania.

Poszukiwanie nabywcy przedsiębiorstwa

Otwartym pytaniem pozostaje w jaki sposób dłużnik może poszukiwać potencjalnego nabywcy swojego przedsiębiorstwa. Prawo upadłościowe nie przewiduje tutaj ograniczeń. Tak więc w grę mogą wchodzić zarówno nieoficjalne negocjacje, jak i różnego rodzaju publiczne ogłoszenia. Pamiętać przy tym należy, że w przypadku chęci sprzedaży osobom najbliższym jej cena nie może być niższa niż cena oszacowania. Ponadto poszukując potencjalnego nabywcę dłużnik musi dobrze rozważyć swoją aktualną sytuacje, a zwłaszcza podjęte próby zaspokojenia wierzycieli. Trzeba pamiętać, że pre-pack przeprowadza się w ramach upadłości. Tak więc poszukiwanie nabywcy przedsiębiorstwa jest jasnym sygnałem, że jej ogłoszenie jest wysoce prawdopodobne. Stąd też jeżeli wobec dłużnika prowadzone jest któreś z postępowań restrukturyzacyjnych poszukiwanie nabywcy przedsiębiorstwa może zostać odebrane jako jasny sygnał. Zapowiadający zasadniczą zmianą w pozycji wierzycieli – a tym samym daremność prowadzonej restrukturyzacji. Śmiało można powiedzieć, że analogiczny skutek może odnieść takie zachowanie się dłużnika także przed formalnym rozpoczęciem restrukturyzacji. Na etapie innych metod wyjścia z zadłużenia.

 

A może warto od razu przejść do przygotowanej likwidacji?

Stąd też otwartym pozostaje pytanie, czy warto w ogóle zaprzątać sobie głowę restrukturyzacją? Skoro przygotowana likwidacja może okazać się dużo szybszym i efektywniejszym sposobem zaspokojenia wierzycieli. Tym samym uwolnienia się dłużnika od znacznych obciążeń. Niestety na to pytanie nie ma jednej, uniwersalnej i właściwej dla każdego przypadku odpowiedzi. Wszystko zależy od szczegółowej oceny zadłużenia, realności wypełnienia planu restrukturyzacyjnego, a także wzajemnego zaufania dłużnika i wierzycieli. W praktyce ten ostatni czynnik zawsze pozostaje najbardziej niepewny. Wiadomo, że wierzyciele chcą jak najszybszego i jak najpełniejszego wypełnienia przez dłużnika zobowiązań. Jeżeli ten nie wykazuje inicjatywy w tym zakresie trudno, aby wierzyciele byli skłonni na jakiekolwiek, nawet drobne ustępstwa. Stąd też dłużnik powinien dołożyć wszelkich starań, aby wykazać swoją dobrą wolę w wyjściu z zadłużenia. Jednym z najlepszych rozwiązań w tym zakresie jest przygotowanie sensownego planu restrukturyzacji, czy propozycji sprzedaży przedsiębiorstwa. Wydaje się, że jeżeli rozsądnie można przewidywać, że pre-pack faktycznie jest najlepszym rozwiązaniem należy przejść wprost do tej procedury. Jednak dalej głównym problemem pozostaje znalezienie nabywcy przedsiębiorstwa.

Należy zacząć od oceny kondycji przedsiębiorstwa

Jednak, co zostało już zasygnalizowane, przygotowana likwidacja może dojść do skutku tylko wówczas, gdy znajdzie się nabywca przedsiębiorstwa. Kluczowe znaczenie w jego poszukiwaniu, o czym również już wspomnieliśmy, ma kondycja przedsiębiorstwa. Jeżeli rokuje ono możliwość kontynuowania działalności szanse znalezienia nabywcy są dużo większe. Niż w przypadku, gdy właściwie wiadomym jest, że nie ma żadnych szans na dalsze prowadzenie w nim biznesu. Jednak rozważając kupno przedsiębiorstwa w ramach przygotowanej likwidacji, czy oferując tego typu transakcje trzeba pamiętać o kilku elementach. Po sfinalizowaniu pre-pack’u nie ma prawnej konieczności kontynuowania działalności dłużnika. Nabywca śmiało może rozpocząć – oczywiście o ile to technologicznie możliwe – prowadzenie innego rodzaju działalności gospodarczej. Może także, zachowując ograniczenia właściwe dla przedsiębiorstwa, sprzedać je w całości bądź w części. Jednak planując sposób realizacji uprawnień właścicielskich nabywca przedsiębiorstwa musi pamiętać o kwestiach pracowniczych. Z mocy prawa wstąpi on w stosunki pracy łączące zbywcę z dotychczasowymi pracownikami.

Niestety w tym miejscu znowu powracamy do stwierdzenia, że nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na stawiane tu pytania. Dlatego dłużnik zastanawiając się nad najwłaściwszą metodą wyjścia z zadłużenia powinien przede wszystkim odwiedzić doświadczonego w tej dziedzinie prawnika. Oczywiście nie jest konieczne, aby prowadził on całe postępowanie, nie raz wystarczy dobra rada co do obrania właściwego kierunku.

O następstwie prawnym w ramach prepack’u czytaj tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: