Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
7
lut

Prepack dla konsumentów

Robert KosmalKomentarze (1)

Przygotowana likwidacja: nowa szansa dla zadłużonych konsumentów

Przygotowana likwidacja jest w istocie najprostszym sposobem na oddłużenie przedsiębiorcy, polegającym na sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub jego części. Dzięki temu możliwe staje się ominięcie – najczęściej długiego i żmudnego – postępowania upadłościowego, ewentualnie restrukturyzacyjnego. Swoją drogą jest to pewien paradoks, gdyż przygotowana likwidacja toczy się w ramach unormowań Prawa upadłościowego (z resztą do jej skuteczności potrzebne jest ogłoszenie upadłości dłużnika), jednak pod wieloma względami przypomina restrukturyzacje. Niestety, pomimo niewątpliwych zalet, jak dotąd pre-pack nie zyskał większego zainteresowania, a od początku obowiązywania właściwych przepisów w Polsce odbyło się jedynie kilkadziesiąt przygotowanych likwidacji. Tymczasem warto pamiętać, że ustawodawca umożliwił korzystanie z pre-pack’u także konsumentom. W jaki więc sposób nieprowadzący działalności gospodarczej mogą oddłużyć się w ramach tego rodzaju postępowań?

Pre-pack także dla konsumentów

Zgodnie z nowelą Prawa upadłościowego, która wejdzie w życie 24 marca br. konsument będzie mógł złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości. Jednocześnie prawodawca wyraźnie postanowił, że w takich sytuacjach należy odpowiednio stosować przepisy o przygotowanej likwidacji. Oczywiście, skoro mówimy tu o postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec konsumenta, jasne jest, że nie może tu dojść do sprzedaży przedsiębiorstwa bądź jego części. Stąd ustawodawca „zamienił” przedsiębiorstwo na składniki majątku konsumenta o „znacznej wartości”. Tu z kolei dochodzimy do problemu, w jaki sposób należy wykładać to – bądź co bądź – mocno ocenne pojęcie?

            Zastanawiając się nad tym zagadnieniem przede wszystkim trzeba przypomnieć, że z dniem ogłoszenia upadłości cały majątek upadłego, a także – co do zasady – ten nabyty podczas postępowania, staje się masą upadłości. Do masy wchodzi także majątek małżeński zgromadzony przez upadłego konsumenta wraz ze swoim małżonkiem w okresie trwania ustawowej wspólności majątkowej. Jednocześnie masą upadłości nie staje się mienie, które zostało wyłączone od egzekucji na mocy przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a także wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu. Dzięki temu upadłemu zapewnia się pewne minimum do w miarę normalnej egzystencji.

            Dopiero więc po określeniu co i w jakiej wartości weszło w skład masy upadłości, można stwierdzić, jakie jej składniki mogą stać się przedmiotem przygotowanej sprzedaży. W tym celu, po ustaleniu składu masy, konieczne jest przynajmniej oszacowanie wartości jej składników. Dopiero wówczas możliwe staje się podjęcie decyzji, które z nich stanowią „znaczną wartość”. Przy czym na pewno nie chodzi tu o to, aby pre-pack’iem objąć zwykłą większość składników masy, ale takie elementy, których wartość po prostu przewyższa pozostałe. Jednocześnie tak wydzielony majątek powinien pozwalać na maksymalne zaspokojenie wierzytelności.

„Odpowiednie stosowanie” zawsze stanowi problem

Jak już zostało zasygnalizowane, ustawodawca w przypadku przygotowanej likwidacji przeznaczonej dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej nakazuje „odpowiednie” stosowanie przepisów pre-pack’u dla przedsiębiorców. Niestety tego rodzaju zabieg legislacyjny zawsze stanowi problem. W praktyce oznacza, że pewne przepisy należy stosować wprost, inne po modyfikacjach wynikających ze specyfiki upadłości konsumenckiej, a jeszcze inne nie stosuje się wcale. W rzeczywistości, w realiach postępowania, należy pod tym kątem badać właściwie każdy przepis Prawa upadłościowego odnoszący się do przygotowanej likwidacji.

            Z tego względu trudno w tym miejscu przesądzić, które z nich znajdą zastosowanie w danym pre-pack’u „konsumenckim”, a które nie. W każdym razie należy pamiętać, że w kwestii przeprowadzania przygotowanej likwidacji w najbliższym czasie dojdzie do bardzo poważnych zmian. Stąd konsument wnioskujący o ten sposób oddłużenia musi liczyć się m.in. z koniecznością wpłacenia wadium przez potencjalnych nabywców jego majątku. Wysokość tegoż wadium – w myśl przepisów, które również wejdą w życie 24 marca br. – będzie wynosić 1/10 oferowanej ceny.

czytaj również:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Anna 23 marca, 2021 o 18:57

Ciekawe ujęcie konsumenckiego pre-packu. Miał Pan może okazję przeprowadzać już transakcję przygotowanej sprzedaży składnika majątku upadłego konsumenta? Ogólne przepisy dot. przygotowanej likwidacji stanowią, że pre-pack można zgłosić do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Artykuł sugeruje, że pre-pack może zostać również przeprowadzony po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenta, gdy znany będzie skład i wartość przedmiotów wchodzących w skład masy upadłości. Czy rzeczywiście tak interpretowane jest odpowiednie stosowanie przepisów?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: