Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy

O mnie

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem.

W lipcu 2017 r. uzyskałem licencję doradcy restrukturyzacyjnego, zaś w maju 2018 zostałem wpisany na listę biegłych sądowych ds. wyceny przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Swoją profesjonalną karierę związałem z finansami i bankowością. Przez pierwsze 7 lat po studiach pracowałem w międzynarodowych bankach, gdzie analizowałem sprawozdania finansowe przedsiębiorstw z różnych branż aby zapewnić im produkty, które pozwolą im jak najprężniej się rozwinąć.

Oczywiście zdarzały się również momenty kryzysowe, kiedy sytuacja ekonomiczna firmy ograniczała możliwość dalszego zadłużania się i to było największe ale zarazem najciekawsze wyzwanie. Z jednej strony jak zabezpieczyć interes banku, a z drugiej nie dorowadzić do przysłowiowej sytuacji, że „Bank zabiera parasol wtedy kiedy pada deszcz”.

Od bankowości do restrukturyzacji
w warunkach ekstremalnych…

Kolejnym kamieniem milowym w mojej karierze zawodowej była praca dla dużego konglomeratu budowlano-inżynieryjnego Polimex-Mostostal.

Początkowo brałem udział w potężnej ekspansji tej grupy. Polegało to na tym, że analizowałem dziesiątki podmiotów – krajowych i zagranicznych, które mogłyby stać się celem akwizycyjnym Polimex’u.

Oceniałem ich użyteczność dla grupy i dokonywałem szczegółowej wyceny tychże przedsiębiorstw aby móc, po pierwsze oszacować ich realną wartość, a po drugie potencjalną cenę transakcyjną. Z dumą muszę powiedzieć, że udało się stworzyć firmę, która w 2008 r. znalazła się rankingu 100 największych firm budowlanych w Europie.

Niestety kryzys branży budowlanej spowodował, że przedsiębiorstwa takie jak Polimex zamiast się rozwijać musiały myśleć o tym jak przetrwać. I to było największe wyzwanie biznesowe z jakim musiałem się zmierzyć. Restrukturyzacja grupy mającej kilka miliardów zadłużenia i prawie 13 tysięcy pracowników nie jest rzeczą łatwą.

I znów z pomocą przyszła umiejętność wyceny przedsiębiorstw, na które trzeba było znaleźć nabywców lub uplasować je na giełdzie aby zapewnić Polimex’owi pieniądze na bieżącą działalność.

Pozyskane w ten sposób doświadczenie postanowiłem wykorzystać aby pomagać innym przedsiębiorstwom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Wsparcia „udzielił” mi ustawodawca, który stworzył Ustawę Prawo Restrukturyzacyjne, notabene czerpiące garściami z kazusu Polimex’u.

Wspólnie z moim partnerem biznesowym Dariuszem Kwiatkowskim stworzyliśmy Kancelarię Restrukturyzacyjną Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach.

Dziś mówię o sobie z dumą „restrukturyzator” i pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.

***