Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy

O blogu

Nowelizacja prawa upadłościowego spowodowała stworzenie mechanizmu przygotowanej likwidacji tzw. Prepack’u.

W dużym uproszczeniu polega to na tym, że w momencie ogłoszenia upadłości pojawia się konkretny nabywca przedsiębiorstwa, który za określoną kwotę nabywa składniki majątkowe upadłego przedsiębiorstwa.

Celem takiego działania jest kontynuacja wykorzystania tychże aktywów do prowadzenia produktywnej działalności przez nowy podmiot, ale już bez balastu zobowiązań. Nowy właściciel będzie miał możliwość płynnego przejęcia przedsiębiorstwa i wykorzystania go w sposób najbardziej optymalny. Majątek będzie nadal mógł być użytkowany bez zbędnego przestoju a część ludzi prawdopodobnie będzie wciąż pracować z pożytkiem dla nowego właściciela.

Aby Prepack doszedł do skutku musi być spełnionych kilka warunków. Jednym z nich jest wycena przedsiębiorstwa przez biegłego sądowego.

Celem mojego bloga jest przekazanie jak najszerszej wiedzy na temat tego czym jest Prepack, jak funkcjonuje w praktyce i w jaki sposób można go skutecznie przeprowadzić.

***