Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
26
Paź

Lotnisko w Radomiu – ciekawy przykład udanej przygotowanej likwidacji

Robert KosmalKomentarze (0)

Problemy z płynnością finansową praktycznie w równiej mierze dotykają przedsiębiorstwa państwowe i prywatne. W Polsce można by znaleźć wiele przykładów obiecujących idei biznesowych, których realizacja w praktyce okazała się trudna. W niektórych przypadkach wręcz niemożliwa. Katalog ciekawych inwestycji, które okazały się obciążeniem dla właściciela zawiera również lotnisko w Radomiu. Tymczasem, dzięki przeprowadzeniu przygotowanej likwidacji dla tego portu otwierają się zupełnie nowe perspektywy.

Z przygotowanej likwidacji korzystają także podmioty publiczne

W ostatnich tygodniach w mediach pojawiła się informacja dotycząca przejęcia lotniska w Radomiu. Otóż od miasta – a właściwie spółki akcyjnej „Port Lotniczy Radom”przejmie go Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Ostatnich z tych podmiotów zarządza największymi polskimi lotniskami, m.in. warszawskim portem im. Chopina, popularnie nazywanym „Okęciem”. Rzeczywiście problemy finansowe radomskiego lotniska były znane od dłuższego czasu. Port ten w ostatnim okresie nie obsługiwał żadnego regularnego połączenia pasażerskiego, właściwie tracąc tym samym sens swojego istnienia. Trudno dywagować tutaj nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Bliskość lotnisk w Warszawie i Lublinie (z czego pierwsze jest jak dotąd największym w Polsce) z pewnością nie sprzyjało rozwojowi żeglugi powietrznej z Radomia. W każdym razie wiadomo, że Sąd Rejonowy w Radomiu postanowieniem z dnia 14 września 2018 roku ogłosił upadłość „Port Lotniczy Radom S.A.”. Jednocześnie wezwał wierzycieli, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności. (W stosunku do upadłej firmy). Co prawda, jak dotąd, nie ukazał się w żadnym z dostępnych publikatorów tekst postanowienia sądu. Jednak z przekazanych oficjalnie informacji oraz materiałów prasowych można pokrótce odtworzyć sam przebieg postępowania w zakresie przygotowanej likwidacji.

Przygotowana likwidacja radomskiego lotniska – szansa na rozwój regionu

            Otóż spółka zarządzająca lotniskiem w Radomiu do wniosku o upadłość dołączyła wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack) na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. Jednocześnie ustalono, że nabędzie ono lotnisko na cenę nie niższą niż 12 708 002,93 złotych netto. Wysokość zobowiązań upadłej spółki wyceniono na 29 000 000 złotych. Tylko w ostatnich dwóch latach lotnisko poniosło stratę w wysokości 20 000 000 złotych. Mogło funkcjonować jedynie dzięki pomocy samorządu miejskiego w Radomiu. Oczywiście można się spodziewać, że konieczność utrzymywania lotniska była także sporym obciążeniem dla miejskiej kasy. Z punktu widzenia oceny niewypłacalności samej spółki zarządzającej lotniskiem nie ma to znaczenia. Jednak z pewnością w takim, jak opisany stanie finansowym nie była ona w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań.

            Jednocześnie – co jest warunkiem przeprowadzenia przygotowanej likwidacji – sąd uznał, że „normalna” procedura upadłościowa nie przyniosłaby lepszych rezultatów niż pre-pack. Sąd uznał, że wyprzedaż majątku składającego się na port lotniczy byłoby niezwykle trudne. Rzeczywiście, nawet podchodząc do sprawy czysto zdroworozsądkowo nie trudno uznać, że wysoce specjalistyczne sprzęty składające się na lotnisko mają znaczenie ekonomiczne. Przede wszystkim, jako zorganizowana całość. Stąd też ich dekompozycja oraz poszukiwanie nabywców w tradycyjnej procedurze upadłościowej byłoby niezwykle czasochłonne oraz kosztowne. Poza tym sąd zwrócił uwagę – co również jest ważną przesłanką możliwości przeprowadzenia przygotowanej likwidacji na ważny czynnik. Mianowicie istnieją spore szanse na zachowanie przedsiębiorstwa. Najwyraźniej nie pojawiły się żadne przeciwwskazania do zawarcia umowy sprzedaży. Przed kilkoma dniami – 13 października br. zawarto umowę sprzedaży przedmiotowego przedsiębiorstwa w ramach przygotowanej likwidacji. Tym samym procedura pre-pack’u została sfinalizowana.

Podsumowanie

            Rzeczywiście od dawna – zarówno na poziomie politycznym, jak i biznesowym – prowadzono starania mające na celu nadanie radomskiemu lotnisku cech normalnego portu. Takiego który obsługiwałby regularne linie. Włączenie go do spółki mającej duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności prawdopodobnie jest jedyną nadzieją dla stosunkowo młodego portu. Oczywiście trudno obecnie wyrokować, co przyniesie przyszłość. Jednak z naszego punktu widzenia transakcja pomiędzy upadłą spółką „Port Lotniczy Radom” a Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” jest świetnym przykładem korzyści. Daje je właśnie pre-pack. Jednocześnie jest też zachętą do jak najszerszego korzystania z procedury przygotowanej likwidacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: