Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
25
Paź

Licencje, koncesje i zezwolenia a pre-pack

Robert KosmalKomentarze (0)

Obserwując wybierane przez przedsiębiorców sposoby wyjścia z trudnej sytuacji ekonomicznej można zauważyć pewien trend. Przygotowana likwidacja (pre-pack) zyskuje coraz więcej zwolenników. Stosunkowo prosty i szybki sposób wyjścia ze stanu niewypłacalności (bądź jego zagrożenia) zachęca wielu przedsiębiorców do skorzystania z procedury. W ramach prepack’u następuje sprzedaż i przekazanie części bądź nawet całości biznesu osobie trzeciej. Rozwiązanie to pozwala zachować ciągłość działania przedsiębiorstwa dłużnika, a jednocześnie zaspokoić wierzycieli. Jednak atrakcyjność tego rozwiązania nie oznacza, że nie stwarza ono jakichkolwiek problemów.

Znana definicja przedsiębiorstwa z Kodeksu cywilnego

            Znana i często komentowana zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie definicja przedsiębiorstwa jest zamieszczona w Kodeksie cywilnym. Jest nim zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie ustawodawca wskazał na dziewięć grup takich „zespołów”. Wymieniając wśród nich – obok nieruchomości i ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów – także koncesje, licencje i zezwolenia;  patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, a także tajemnice przedsiębiorstwa. Tego typu składniki są najczęściej związane z twórczą pracą pracowników przedsiębiorstwa, bądź – co równie często ma miejsce – jego właścicieli. Poza tym uzyskanie różnorodnych zezwoleń administracyjnych, czy patentów wiąże się nie tylko z koniecznością podjęcia bardzo dużego wysiłku intelektualnego. Również wymagane jest spełnienie szeregu warunków i przejście skomplikowanych procedur. Z jednej strony te wszystkie składniki niematerialne są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, jednak z drugiej ich wartość dużo trudniej oszacować.

            Z punktu widzenia przygotowanej likwidacji – która służy zwłaszcza efektywnemu zaspokojeniu wierzycieli – oszacowanie jest trudniejsze. Sprzedaż dokonuje się w trudniej dla właściciela sytuacji ekonomicznej, co najczęściej nie sprzyja negocjowaniu ceny z kupującym. Ponadto sprawa dodatkowo komplikuje się, gdy postanowiono sprzedaż jedynie część przedsiębiorstwa. Otwiera to problem wydzielenie takiego zakresu jego składników, aby mogły stanowić funkcjonalną całość. Jest to poważny problem zwłaszcza w przypadku, gdy do przedsiębiorstwa wchodzą licencje, koncesje i zezwolenia.

Przejście składników niematerialnych

            Przede wszystkim należy pamiętać, że do sprzedaży przedsiębiorstwa w procedurze pre-pack’u stosuje się jasną zasadę. Zgodnie z nią sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego powoduje co do zasady przejście na nabywcę wszelkich koncesji, zezwoleń, licencji i ulg. Tych które zostały mu udzielone. Oczywiście podstawowym skutkiem takiego rozwiązania prawnego jest zwolnienie nabywcy z konieczności ponownego uzyskiwania tego typu aktów. Co zarówno oznacza dużą oszczędność czasu, jak i – przede wszystkim – możliwość sprawnej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. Problem może pojawić się wówczas, gdy nabywca przedsiębiorstwa nie spełnia przesłanek, aby móc być stroną takiego aktu administracyjnego. W takiej sytuacji wydaje się, że nie może on wstąpić w prawa zbywcy przedsiębiorstwa. Przeciwna wykładnia oznaczałaby możliwość obejścia prawa – nie raz w bardzo intratnych dziedzinach działalności gospodarczej. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której głównymi zainteresowanymi nabyciem przedsiębiorstwa byłyby osoby niemogące z różnych względów uzyskać zezwoleń koniecznych do prowadzenia danej działalności gospodarczej. Wtedy mogłoby kupić przedsiębiorstwo w „pakiecie” z odpowiednimi aktami administracyjnymi.

Przedsiębiorstwo musi pozostawać „w ruchu”

            Poza tym warto pamiętać o bardziej prozaicznych sprawach. Przejście przedsiębiorstwa i związanych z nim składników niematerialnych oznacza konieczność dopełnienia wielu różnorodnych formalności. Ich zaniedbanie może oznaczać bardzo poważne zagrożenie dla płynności prowadzonej działalności gospodarczej, a nawet jej zahamowanie. Jest to jedna z okoliczności uzasadniająca skorzystanie z pomocy profesjonalisty, który dopilnuje wszystkich spraw związanych z przygotowaną likwidacją przedsiębiorstwa.

***

Czytaj również:

Prepack a następstwo prawne.

Czy korzystanie przez przedsiębiorcę ze środków publicznych uniemożliwia przygotowaną likwidację?

Skutki sprzedaży przedsiębiorstwa w procedurze przygotowanej likwidacji.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: