Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
30
Lip

Kto ma prawo wnioskować o przeprowadzenie pre-packu?

Robert KosmalKomentarze (0)

Kto ma prawo wnioskować o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji?

Przygotowana likwidacja to jeden z najlepszych sposobów na szybkie i efektywne osiągnięcie celów postępowania upadłościowego. Stąd właściwie każdy z jego uczestników – a więc zarówno sam dłużnik, jak i jego wierzyciele – powinien zadać sobie pytanie. Czy nie warto w miejscu „tradycyjnej” upadłości bądź restrukturyzacji przeprowadzić właśnie pre-pack. W wielu przypadkach odpowiedź na to pytania będzie pozytywna. Co z kolei otworzy kolejną wątpliwość: kto jest uprawniony do złożenia wniosku o przygotowaną likwidację przedsiębiorstwa dłużnika?

 

Wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji

            Zgodnie z Prawem upadłościowym do wniosku o ogłoszenie upadłości może zostać dołączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa. Wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji – bo o niej tu mowa – może dotyczyć także określonych elementów przedsiębiorstwa dłużnika. Byleby stanowiły one jego „zorganizowaną część” bądź były jego „znaczną częścią”. Oczywiście są to typowe zwroty niedookreślone, których znaczenie można ustalić jedynie w drodze odpowiedniej wykładni. Zwłaszcza w odniesieniu do okoliczności konkretnego przypadku. Wynika to z faktu, że czymś innym jest „znaczna” bądź „zorganizowana” część przedsiębiorstwa, w którym prowadzi się działalność gospodarczą na dużą skalę. Czymś zupełnie innym zaś sytuacja, gdy mamy do czynienia z małą, rodzinną firmą. W każdym razie jasne jest, że decydując się na pre-pack trzeba zdecydować się w jaki dokładnie sposób chce się przeprowadzić tę procedurę. Jednak podstawowym problemem jest, kto może podjąć taką decyzję? A mówić inaczej – bardziej prawniczo – komu przysługuje legitymacji do złożenia wniosku o przygotowaną likwidację?

O pre-pack może wnioskować każdy uczestnik upadłości

            Przede wszystkim w przepisach mających zasadnicze znaczenie dla normatywnego kształtu przygotowanej likwidacji  próżno szukać odpowiedzi na postawione powyżej pytania. (W ustawie Prawo upadłościowe.) Po prostu ustawodawca nie wskazał wprost na to, jakie podmioty mogą, a jakie nie złożyć przedmiotowy wniosek. W takiej sytuacji zaś konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich analiz.

            Zastanawiając się nad powyższą kwestią należy przede wszystkim zauważyć, że ustawodawca w żaden sposób nie określił terminu, w którym dopuszczalne jest złożenie wniosku o pre-pack. To z kolei oznacza, że – przynajmniej z teoretycznego punktu widzenia – może on pojawić się na każdym etapie postępowania upadłościowego. Z drugiej jednak strony trzeba zauważyć, że Prawo upadłościowe jasno stanowi, że wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży można złożyć wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Stąd można by stwierdzić, że jest on dopuszczalny tylko przed ogłoszeniem upadłości dłużnika. Do kwestii tej jeszcze powrócimy,

            Tymczasem z przywołanej „równoległości” wniosku o przeprowadzenie upadłości oraz pre-pack’u wynika, że właściwie nie ma wątpliwości. Ci wszyscy, którzy mogą wnioskować o upadłość, mają także prawo złożyć wniosek o przygotowaną likwidację. To z kolei oznacza, że do grupy tej zaliczają się dłużnik, wierzyciele, a także inne podmioty mające prawo domagać się ogłoszenia upadłości. Na przykład określeni wspólnicy spółek osobowych. Jednak należy pamiętać, że aktualne brzmienie przepisów praktycznie nie pozostawia wątpliwości co do tego. Nie ma możliwości żądania przygotowanej likwidacji, bez wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. To z kolei pozwala przyjąć, że pre-pack’u może domagać się ten, kto inicjuje postępowanie upadłościowe bądź jest jego uczestnikiem.  

            Ponadto, skoro prawo nie przewiduje terminu na złożenie wniosku o przygotowaną likwidację i może on zostać z powodzeniem złożony przez każdego uczestnika upadłości. Nie ma przeszkód, aby pre-pack rozpoczął się już po ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnika. Z resztą wydaje się, że właśnie taki był cel samego ustawodawcy. Gdyby przyjmował on odmienne założenia, po prostu wskazał by na wyraźny termin, w którym uprawnienie do złożenia przedmiotowego wniosku wygasa. Poza tym właśnie takie rozwiązanie znajduje także swoje uzasadnienie w praktyce.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: