Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
27
Lis

Bilans dwóch lat przygotowanej likwidacji

Robert KosmalKomentarze (0)

W Nowy Rok minie trzy lata od wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Od tego czasu do polskiego prawa systemu wprowadzono instytucję przygotowanej likwidacji. Wydaje się, że jest  to dobry czas na dokonanie pewnych podsumowań funkcjonowania instytucji, która zdobywa sobie co raz więcej zwolenników. Co prawda – jak to bywa przy stosunkowo „młodych” rozwiązaniach prawnych – ciągle wiele kwestii pozostaje niejasnych. Jednak jak najbardziej można już pokusić się o pierwszy bilans. W tym kontekście za niezwykle ciekawe należy uznać ustalenia Fundacji Court Watch Polska. Opublikowano je w raporcie pt. „Nowe instytucje prawa upadłościowego w dwóch pierwszych latach obowiązywania”.

Optymistyczne statystyki

Przede wszystkim autorzy zauważają, że w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku do sądów wpłynęło łącznie 79 wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika. W tym samym czasie – według statystyk opublikowanych przez Monitor Sądowy i Gospodarczy – w Polsce ogłoszono 1 197 upadłości przedsiębiorstw. Stąd też można uznać, że pre-pack przeprowadzono jedynie w 6,59% przypadków. Oczywiście na pierwszy rzut oka może wydawać się, że przygotowana likwidacja jest niezwykle rzadko stosowana w Polsce. Jest w tym „ziarenko prawdy”, jednak należy pamiętać, że powyższe statystyki dotyczą samych początków obowiązywania pre-pack’u. Dużo istotniejsza, z punktu widzenia przyszłości tych rozwiązań, jest wysoki odsetek skuteczności złożonych wniosków o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji. Z pewnością jest to czynnik, który może zachęcić dłużników i wierzycieli do korzystania z pre-pack’u

Określenie ceny nabycia

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na powodzenie przygotowanej likwidacji jest określenie ceny nabycia przedsiębiorstwa. Raport dostarcza wielu ciekawych informacji pod tym względem. Otóż według ustaleń autorów ostateczna, zaakceptowana przez sąd cena sprzedaży kształtuje się nie tylko na podstawie wyceny biegłego, czy propozycji dłużnika i nabywcy. Okazuje się, że niezwykle istotnym czynnikiem jest opinia przygotowana dla sądu przez tymczasowego nadzorcę sądowego. Ocenia on zarówno potencjalną wartość przedsiębiorstwa, jak i koszt przeprowadzenia „tradycyjnej” upadłości. Warto podkreślić, że w przypadku, gdy sąd korzysta z opinii tymczasowego nadzorcy, może zarządzić odniesienie się do niej przez wnioskodawcę. W ten sposób zyskuje on możliwość korekty swojej oferty.

Podstawowe trudności w stosowaniu przygotowanej likwidacji

            Autorzy raportu, jako jedną z podstawowych trudności w przeprowadzaniu przygotowanej likwidacji wskazali pewien brak elastyczności w ustalaniu ceny sprzedaży. Czy też uniemożliwienie jej zmiany w zależności od różnego rodzaju zdarzeń. Rzeczywiście nie jest jasne, czy we wniosku o przygotowaną likwidacją można zawrzeć mechanizmy ewentualnej zmiany ceny. W momencie kiedy dojdzie do zatwierdzeniu warunków przez sąd. Przeważnie odrzuca się taką możliwość, stąd inwestorzy dążą do jasnego ukształtowania warunków umowy w postanowieniu sądu. To z kolei powoduje, że długi okres czasu od ich ustalenia do sfinalizowania transakcji negatywnie wpływa na przygotowaną likwidację. W związku z tym nie bez ryzyka błędu można stwierdzić, że zbyt długi czas trwania postępowań sądowych jest także jedną z głównych bolączek przygotowanej likwidacji.

Oczywiście rozwiązanie tego problemu wymagałoby szerokich zmian systemowych. Ustawodawca powinien mieć świadomość – zwłaszcza w perspektywie spraw upadłościowych, czy restrukturyzacyjnych – że sądy po prostu nie nadążają za zmianami gospodarczymi. W ciągu kilku miesięcy, które przeważnie mijają od momentu złożenia wniosku o pre-pack do wydania postanowienia przez sąd mogą zajść zmiany, które samą transakcję uczynią zupełnie nieopłacalną. Poza tym do tego czasu należy doliczyć okres przygotowania samego wniosku (w tym poszukiwania nabywcy), czy jego uprawomocnienia się. Niestety obowiązujące przepisy nie przewidują żadnego mechanizmu szybkiej korekty zatwierdzonych warunków sprzedaży. Stąd warto by wypracować ustawowe rozwiązania tego problemu, np. poprzez dopuszczenie zawarcia takiego mechanizmu we wniosku wszczynającym postępowanie.

 

————————————————————————————————————————–

Czytaj również:

W przygotowanej likwidacji nie zawsze pieniądze są najważniejsze.

Sąd rozpatrując wniosek o prepack musi ściśle trzymać się przepisów.

Prepack – wyłączenie części składników w ramach przygotowanej likwidacji.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: