Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
12
sty

Przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa jest zwolniona z podatku VAT

Robert KosmalKomentarze (0)

Podatek od towarów i usług jest jednym z głównych obciążeń publicznoprawnych, które muszą ponosić zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Stąd też właściwie każdy prowadzący działalność gospodarczą próbuje maksymalnie optymalizować konieczność ponoszenia podatku VAT. Działanie te dotyczą zarówno samego prowadzenia działalności, jak i ewentualnej sprzedaży przedsiębiorstwa. Co prawda ostatnia z tych czynności jest wyłączona spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jednak w praktyce zastosowanie tego wyłączenia wzbudza pewne kontrowersje. Zwłaszcza, gdy do takiego zbycia dochodzi w ramach procedury przygotowanej likwidacji.

Zbycie przedsiębiorstwa jest zwolnione z podatku VAT

W ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca wyliczył pięć kategorii czynności podlegających opodatkowaniu VAT: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Mówiąc najkrócej – a jednocześnie nieco upraszczając – w polskim prawie podatkowym można mówić o zasadzie, zgodnie z którą  każde świadczenie dokonywane w ramach działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT. Z tego też względu jest to główny koszt podatkowy, bezpośrednio rzutujący na cenę towarów i usług oferowanych przez przedsiębiorców.

            Jednocześnie – co jest zjawiskiem typowym dla ustaw podatkowych – prawodawca przewidział w tym akcie cały szereg wyłączeń. Z punktu zaś widzenia oceny, czy przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa prowadzona w ramach postępowania upadłościowego podlega opodatkowaniu VAT, kluczowe znaczenie ma art. 6 cytowanej powyżej ustawy. Jego założeniem jest określenie czynności, które co do zasady, należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu VAT, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, jednakże traktowane są jako wyłączone z zakresu opodatkowania tą daniną publiczną. Wśród tego rodzaju wyłączeń znajduje się transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Jednak, czy wyłączenie to stosuje się także do przygotowanej likwidacji?

Pre-pack nie podlega VAT – także, gdy sprzedaży nie podlegają wszystkie składniki przedsiębiorstwa

Pozytywną odpowiedź na to pytanie daje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pismem z dnia 30 stycznia 2019 roku (znak: 0114-KDIP1-3.4012.715.2018.3.JG), stanowiącym odpowiedź na wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej związanej z koniecznością pokrycia podatku VAT w przygotowanej likwidacji. Sprawa dotyczyła upadłości przedsiębiorstwa wartego ponad 12 mln złotych, które w raz z wnioskiem o ogłoszenie swojej upadłości złożyło wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Sąd upadłościowy przychylił się do obydwu z nich, zatwierdzając cenę i warunki sprzedaży – w tym zakres aktywów wyłączonych z transakcji, m.in. środki pieniężne zgromadzonych w kasie upadłego i na jego rachunkach bankowych, czy wyłączone ze zbycia telefony. Ten fakt stał się źródłem wątpliwości, czy bez tychże składników można mówić o zbyciu całości przedsiębiorstwa.

            Przede wszystkim należy stwierdzić, że wskazanej powyżej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wyłączenie zbycia przedsiębiorstwa spod opodatkowania VAT w całej rozciągłości znajduje zastosowanie także do przygotowanej likwidacji. Ponadto nie ma wątpliwości, że tego wyłączenia można korzystać także wówczas, gdy pewne składniki przedsiębiorstwa nie będą podlegały sprzedaży. Byleby bez nich nadal było możliwe normalne prowadzenie działalności gospodarczej, a więc kontynuowanie przedsięwzięć prowadzonych przez poprzedniego właściciela. Oczywiście okoliczności te dodatkowo wzmacniają atrakcyjność przygotowanej likwidacji, która pozwala w szybki sposób spłacić wierzycieli upadłego, a jednocześnie zachować prowadzoną przez niego działalność gospodarczą.

Czytaj również:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: