Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy

Październik 2018

Udział przedsiębiorców w różnego rodzaju programach finansowanych ze środków publicznych staje się w Polsce co raz bardziej powszechny. Prym wiodą tutaj fundusze europejskie, jednak nie brak analogicznych przedsięwzięć pokrywanych z innych źródeł. Z budżetu krajowego, samorządowego, czy innych niż Unia Europejska organizacji międzynarodowych. Każdy, kto chociaż raz miał do czynienia z tego typu finansowaniem wie, […]

Przygotowana likwidacja pozwala przede wszystkim na zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika przy jednoczesnym szybkim i efektywnym zaspokojeniu wierzycieli. Stąd też rozwiązanie to zyskuje w Polsce co raz większą popularność. Jednak każdy rozważający ten sposób wyjścia z trudnej sytuacji ekonomicznej powinien zdawać sobie sprawę ze specyficznych skutków sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach pre-pack’u. Sprzedaż przedsiębiorstwa Istotą przygotowanej likwidacji jest […]