Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy

październik 2018

Przedmiotem przygotowanej likwidacji (pre-pack) może być przede wszystkim całość przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowana część. Nadająca się do samodzielnego prowadzenia działalności. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie ciągłości w funkcjonowaniu biznesu upadłego dłużnika oraz szybkie i efektywne zaspokojenie jego wierzycieli. Zakaz „rozczłonkowywania” przedsiębiorstwa i sprzedaży jego poszczególnych, nie raz bardzo wartościowych składników, ma przeciwdziałać działaniom […]

Problemy z płynnością finansową praktycznie w równiej mierze dotykają przedsiębiorstwa państwowe i prywatne. W Polsce można by znaleźć wiele przykładów obiecujących idei biznesowych, których realizacja w praktyce okazała się trudna. W niektórych przypadkach wręcz niemożliwa. Katalog ciekawych inwestycji, które okazały się obciążeniem dla właściciela zawiera również lotnisko w Radomiu. Tymczasem, dzięki przeprowadzeniu przygotowanej likwidacji dla […]

Obserwując wybierane przez przedsiębiorców sposoby wyjścia z trudnej sytuacji ekonomicznej można zauważyć pewien trend. Przygotowana likwidacja (pre-pack) zyskuje coraz więcej zwolenników. Stosunkowo prosty i szybki sposób wyjścia ze stanu niewypłacalności (bądź jego zagrożenia) zachęca wielu przedsiębiorców do skorzystania z procedury. W ramach prepack’u następuje sprzedaż i przekazanie części bądź nawet całości biznesu osobie trzeciej. Rozwiązanie […]

Rozwijająca się w Polsce procedura przygotowanej likwidacji zyskuje sobie co raz więcej zwolenników. Głównie ze względu na szybkość rozwiązania problemu zadłużenia. Jednak sensowność rozpoczynania procedury przygotowanej likwidacji zależy przede wszystkim od zainteresowania kupnem przedsiębiorstwa. Co, jeżeli jest ono w stanie nierokującym sensowności kontynuowania prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o jego składniki? Wówczas znalezienie nabywcy może […]

Mówiąc o – ciągle młodej w polskim porządku prawnym – procedurze przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa powtarza się kilka tez. Instytucja ta ma służyć przede wszystkim zachowaniu przedsiębiorstwa dłużnika i prowadzonej w jego ramach działalności gospodarczej. Jednak samo przedsiębiorstwo – zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej – nie wystarcza do efektywnego prowadzenia biznesu. […]