Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy

wrzesień 2018

Procedura przygotowanej likwidacji ma na celu szybkie i sprawne zaspokojenie wierzycieli dłużnika. Jednak nie zawsze daje się ją łatwo przeprowadzić. Trudności mogą pojawić się np. w sytuacji, gdy nie znajduje się nabywcy na całość przedsiębiorstwa. Bądź też z jakichkolwiek innych powodów nie ma perspektyw na jego sprzedaż. W takich sytuacjach warto zastanowić się nad wykorzystaniem […]

Zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa przez sąd w procedurze przygotowanej likwidacji nie oznacza jej końca. Oczywiście decyzja sądu ma pierwszorzędne znaczenie – zależy od niej przede wszystkim treść umowy.  Jednak zarówno sfinalizowanie transakcji, jak i przekazanie przedsiębiorstwa wymagają dalszych czynności. Od ich odpowiedniego przygotowania i przeprowadzenia zależy sukces prepack’u. Termin zawarcia umowy Ustawa Prawo upadłościowe przewiduje, […]

Ustawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego procedurę przygotowanej likwidacji. Dobrze znaną i często stosowaną w wielu innych systemach prawnych (tzw. prepack). Odpowiedział w ten sposób na od dawna zgłaszane przez różne środowiska postulaty ułatwienia sprzedaży całości przedsiębiorstwa w ramach procedur likwidacyjnych. Rozwiązanie to pozwala zarówno zaspokoić wierzycieli, jak i zachować przedsiębiorstwo. Korzyści wynikające z tego […]

Bardzo często można spotkać się z przeświadczeniem, że transakcje dokonywane pomiędzy członkami rodziny, gdy jeden z nich ma problemy z regulowaniem swoich zobowiązań mają na celu utrudnienie egzekucji wierzytelności. Rzeczywiście niejednokrotnie relacje rodzinne, czy przyjacielskie są wykorzystywane do różnego rodzaju nieuczciwych praktyk. Często pomimo formalnej poprawności można dopatrzeć się w nich chęci uniknięcia egzekucji komorniczej, […]

Przeprowadzenie przygotowanej likwidacji nie jest tylko kwestią złożenia odpowiedniego wniosku. Pomimo tego, że jest to postępowanie mocno odformalizowane pozostaje pod kontrolą sądu. Stąd też realizacja założonego planu sprzedaży przedsiębiorstwa wymaga wydania przez sąd odpowiedniego postanowienia. Niestety ustawodawca nie sprecyzował dokładnie jego treści. Może to w pewien sposób może utrudnić samo przeprowadzenie likwidacji i poprawne przygotowanie […]